Uw Privacy, onze cookies & meer

Privacybeleid

Stoer Logeren vindt uw privacy erg belangrijk. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens we vastleggen, hoe we deze verzamelen, gebruiken en delen.

Onze contactgegevens:

Stoer Logeren
Richard en Jose Waagmeester
Noord Gesterweg 22a
1779 EB Den Oever
Telefoon: +31 (0)6 2504 3938

Vragen over de privacyverklaring of uw persoonsgegevens kunt u stellen via email: info@stoerlogeren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stoer Logeren verwerkt persoonsgegevens van haar huurders, ex-huurders en zakelijke relaties.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens t.b.v. facturering
 • Persoonlijke voorkeuren m.b.t. uw verblijf
 • Geslacht en gezinssamenstelling
 • Zakenrelatie: functie en organisatie waar u werkzaam bent
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres

Met welk doel verwerkt Stoer Logeren uw persoonsgegevens?

Ten behoeve van de verhuurovereenkomst met betrekking tot onze verhuuraccommodatie, om onze service aan onze huurders beschikbaar te kunnen stellen en om gebruik te kunnen maken van de services van onze zakenrelaties is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Waarvoor gebruikt Stoer Logeren uw persoonsgegevens?

 • Om met onze huurders een (kortdurende) verhuurovereenkomst aan te gaan;
 • Om onze huurders te informeren, instrueren en/of adviseren;
 • Om onze huurders optimaal te kunnen laten genieten van de geboekte vakantieperiode door onze dienstverlening en de beschikbare attributen en activiteiten aan te passen op de gezinssamenstelling;
 • Voor het factureren van de aan de verhuurovereenkomst verbonden kosten;
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen zoals afdracht toeristenbelasting etc;
 • Om onze relaties op de hoogte te houden van wijzigingen, actieperiodes, aanbiedingen etc.;
 • Zakenrelaties: voor het overeenkomen van contracten voor onderhoud, reparatie en/of verbetering van de verhuuraccommodatie en/of onderdelen van de verhuuraccommodatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stoer Logeren deelt uw persoonsgegevens enkel met derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw aan Stoer Logeren verstrekte persoonsgegevens worden niet uit handen gegeven of verwerkt door derden in onze opdracht. Mocht dit noodzakelijk blijken dan stellen wij u hiervan op de hoogte en sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze derde partij(en) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stoer Logeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens

Stoer Logeren bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.  Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoer Logeren en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u gedefinieerde organisatie, te sturen. Uw verzoek hiertoe kunt u insturen naar info@stoerlogeren.nl.

Heeft u een klacht naar aanleiding van ons privacy beleid of de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u zich wenden tot Stoer Logeren via info@stoerlogeren.nl of bel ons direct op 06 2504 3938. Stoer Logeren wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat

Beveiliging van persoonsgegevens

U maakt volledig anoniem gebruik van onze website totdat u besluit uw persoonsgegevens achter te laten via het reserveringsformulier of het boekingsformulier. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle informatiedragers (w.o. computers, mobiele telefoons en ipads) en cloud toepassingen waar persoonsgegevens in te vinden zijn met een sterk wachtwoord beveiligd.

De website stoerlogeren.nl heeft een actueel SSL beveiligingscertificaat. Mocht er onverhoopt enige vorm van verlies of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens plaats vinden dan hanteert Stoer Logeren hiervoor de procedure voor datalekken.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@stoerlogeren.nl of bel ons direct op 06 2504 3938.

Deze website verwerkt geen geautomatiseerde besluiten en er wordt niet aan profilering gedaan.

Cookies

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. We maken een onderscheid in technische, analytische en overige cookies.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Technische en functionele cookies
De technische en functionele cookies die de website van stoerlogeren.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Analytische cookies
Stoer Logeren verzamelt en analyseert geen informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Onze website zo ingesteld dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt verwerkt en wij onze bezoekers niet kunnen herleiden op IP-adres niveau.

Overige cookies
Op haar website kan Stoer Logeren  buttons plaatsen die linken naar haar Facebook account. Deze buttons plaatsen geen cookies. Stoer Logeren heeft op haar website ook YouTube video’s. YouTube is in staat cookies te plaatsen of gegevens van u te verzamelen als u een video afspeelt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van YouTube (Google).

Links
Op onze website vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten het domein van stoerlogeren.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van meer of andere cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Beschikbaarheid & Reserveren

Contactformulier


  Alle vakjes met een sterretje* zijn verplicht in te vullen velden.